Op-Eds

पृथ्वीको रिपोर्ट कार्ड र नेपाल

https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/05/14/155780060720359798.html?author=1

आविष्कारको अवरोध

https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/01/22/154812306803231992.html?author=1

गुफाडाँडापछिको कार्यसूची

https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/01/08/154691197656054309.html?author=1

समृद्धिको साँघुरो संकथन

https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/10/22/154017497650011416.html?author=1

विमानस्थल र वातावरण

https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/27/153801595144074302.html?author=1